Euroforo Arasa de Miquel

EUROFORO és una firma d’advocats multidisciplinar promoguda pel bufet “Arasa & de Miquel” que agrupa diferents àrees de pràctica en un mateix despatx.

Està dirigit bàsicament a les petites i mitjanes empreses, professionals i particulars que sol·liciten un servei jurídic integral, mantenint en tot moment una relació directa advocat i client i garantint sempre un tracte personalitzat.

Àrees d’especialització:
Dret mercantil i societari, dret de la construcció, responsabilitat professional en tots els seus àmbits, dret bancari, assumptes relacionats amb assegurances, dret civil (contractes, arrendaments, herències), assessorament fiscal, tot tipus de dret processal, dret penal econòmic, dret Immobiliari i inversions, dret matrimonial,  dret administratiu i dret laboral.