Ethical Strategists

Ethical Strategists

A Ethical Strategists ajudem les organitzacions a construir i mantenir un model de govern basat en l’ètica, la responsabilitat i la sostenibilitat mitjançant la promoció de la cultura d’integritat a les organitzacions a través de sistemes de gestió de compliance eficaços que generen evidència de compliment .

Dins dels nostres serveis, oferim consultoria i auditoria en tot allò relatiu a la implementació de sistemes de gestió de Compliance d’acord amb els estàndards següents:

UNE 19601, Sistemes de gestió de compliance penal. Requisits amb orientació per al seu ús.

UNE-ISO 37001, sistemes de gestió antisuborn. Requisits amb orientació per al seu ús.

UNE-ISO 37002, sistemes de gestió de la denúncia d’irregularitats. Directrius.

UNE-ISO 37301, Sistemes de gestió del Compliance. Requisits amb orientació per al seu ús.

També ajudem a implantar i mantenir Sistemes de gestió d’informació (canals ètics) d’acord amb la Llei 2/2023 i la ISO 37002; en el desenvolupament de Codis Ètics i de Conducta, polítiques corporatives, i en el seguiment i control del compliment a l’organització.

Els nostres serveis ajuden les organitzacions a identificar millor els seus riscos legals, establir controls eficaços i millorar els fluxos d’informació, alhora que contribueixen a millorar la reputació i la relació de l’organització amb els seus socis de negoci, mitjançant una comunicació coherent de gestió del compliment.