El Club disposa de 20 forats que es van combinant per formar els diferents recorreguts.
Cada forat està batejat amb un nom seguint la tradicio del club des.de els seus origens.