Caser Residencial Sant Cugat

Caser residencial SCE

Centre residencial i de cures per a persones grans i dependents amb un enfocament d’atenció integral especialitzada i centrada en la persona, que  disposa d’un equip que vetlla per oferir la millor qualitat de vida amb una valoració contínua de les necessitats individuals, en un entorn on el confort, els serveis i els espais naturals defineixen la vida diària de les persones ateses i les seves families.