Boehringer Ingelheim

La nostra companyia basa la seva estratègia empresarial en potenciar els valors humans i els avenços tecnològics que garanteixin la innovació en totes les àrees de l’empresa per aportar valor. Fidels a aquesta filosofia destinem cada any un elevat percentatge de les vendes a la investigació amb l’objectiu de desenvolupar nous fàrmacs per donar solució a problemes terapèutics no resolts i millorar la qualitat de vida dels pacients.

El grup Boehringer Ingelheim figura entre les 20 companyies farmacèutiques majors del món. Amb seu a Ingelheim, Alemanya, treballa amb 145 afiliades i té més de 44.000 col · laboradors i col · laboradores. Des de la seva fundació el 1885, la companyia independent de propietat familiar s’ha compromès amb la investigació, el desenvolupament, la producció i la comercialització de nous productes d’alt valor terapèutic per a la medicina humana i animal.

La nostra visió és aportar valor mitjançant la innovació, la qual cosa manifesta el compromís constant de la companyia amb la societat i amb el progrés, en benefici de la humanitat i mitjançant la investigació de les malalties i el desenvolupament de nous medicaments i teràpies. El futur de la corporació depèn de la seva capacitat d’innovació en aquesta missió. El 2011, Boehringer Ingelheim va tenir uns ingressos nets de 13.200 milions d’euros i va invertir en investigació i desenvolupament un 23,5% dels ingressos nets del seu segment de major negoci, els fàrmacs de prescripció.