Azul Barcelona

Disseny d’estudis de mercat, comercialització de programes estadístics i edició de prensa, per cooperar en l’éxit dels clients/empreses, en l’augment de la cuota de mercat de la venta dels seus productes fonamentals,