assenur

ASSENUR, entitat guanyadora del V Concurs d’Emprenedoria Social de l’Ajuntament de Sant Cugat, és una Corredoría d’Assegurances Ètiques i Solidàries, que treballem amb Companyíes Asseguradores Certificades amb el Segell Ètic ETHSI, i nosaltres n’estem en tramitació, per fer del Sector Assegurador, un Sector més Responsable i per la nostra sensibilitat cap a l’Economía del Bé Comú.

Assessorem a Empreses, Particulars, Comunitats de Propietaris i Associacions, la millor manera de protegir-se d’una manera professional, independent, clara i transparent, perquè la nostra prioritat és fer GRAN la lletra petita i que quan les clientes o clientes tenen un imprevist, es sentin acompanyades/ts, amb un tracte molt personalitzat. Fa 24 anys que treballem en assegurances i estem en constant formació.

Assenur