Ábaco Propiedad Industrial

ÁBACO Propiedad Industrial està dedicat a la gestió de tot el que s’entén per propietat intelectual i tot el relacionat amb ell, tant a nivell nacional com a l’extranjer.

La nostra especialització i experiència de més de 15 anys ens permet oferir als nostres clients i associats un adequat registre i seguiment de qualsevol tipus de marca, patent, model d’utilitat, models i dibuixos industrials, copyright, la seva defensa davant a tercers, i l’assessorament tècnic i legal en tots els procediments relacionats amb el nostre àmbit d’actuació.